Habarlar

2022-nji ýylyň 21-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Dünýä medeniýeti” ÝUNESKO klubynda  BMG-niň bilim, ylym we medeniýet boýunça edarasynyň (ÝUNESKO) işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň Sekretariatynyň we Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmal...

22.12.22

2022-nji ýylyň 22-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyndaky Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw Merkeziniň çäklerinde (TDMUOM) Türkmenistanyň Gruziýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Döwletmyrat Muratow bilen institutyň talyplarynyň gatnaşmagynda «Ulag diplomatiýasy» boýunça duşuş...

22.12.22

2022-nji ýylyň 22-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda döredilen Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw Merkezinde “Suw diplomatiýasy” ugry boýunça Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Parahat Durdyýewiň, şeýle-de institutyň talyplarynyň gatnaşm...

22.12.22

2022-nji ýylyň 22-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet Merkeziniň çäklerinde (DÖMYUM) Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Mekan Işangulyýewiň, şeýle hem institutyň talyplarynyň gatnaşmagynda okuw sapagy geçirildi. Bu okuw...

22.12.22

2022-nji ýylyň 22-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda döredilen Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw Merkezinde “Energetika diplomatiýasy” ugry boýunça Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Sapar Pälwanowyň, şeýle-de institutyň talyplarynyň gatnaşm...

22.12.22

2022-nji ýylyň 21-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet Merkeziniň çäklerinde (DÖMYUM) Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Batyr  Niýazlyýew bilen institutyň talyplarynyň gatnaşmagynda duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň bar...

21.12.22

2022-nji ýylyň 21-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda döredilen Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw Merkezinde “Suw diplomatiýasy” ugry boýunça Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Muhammetgeldi Aýazowyň, şeýle-de institutyň talyplarynyň gat...

21.12.22

2022-nji ýylyň 21-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hereket edýän Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw Merkeziniň çäklerinde (TDMUOM) Türkmenistanyň Owganystan Yslam Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Hoja Öwezow bilen institutyň talyplarynyň gatnaşmagynda «Ulag d...

21.12.22

2022-nji ýylyň 21-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyndaky Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw Merkeziniň çäklerinde Türkmenistanyň Azerbaýjan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Gurbanmämet Elýasow bilen institutyň talyplarynyň gatnaşmagynda «Energetika diplomatiýasy»...

21.12.22

2022-nji ýylyň 19-njy dekabrynda Eýran Yslam Respublikasynyň Tähran şäherinde “Eýran Yslam Respublikasynyň goňşuçylyk syýasaty: dostluga we ynanyşmaga ýakynlaşmak” atly III Tähran dialog forumy geçirildi. Sebit we halkara barlaglarynyň akademiki bilermenleriniň we dürli ugurlarda işleýän syýasy işgärleriň arasynda özara pikir alyşmak maksady bilen geçirilýän bu foru...

21.12.22