Wakalar

2022-nji ýylyň 11-nji aprelinde türkmen-rus diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygy mynasybetli wideoaragatnaşyk arkaly tegelek stol geçirildi. Duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy täze wezipä girişmegi bilen gutladylar we onuň alyp barýan daşary syýasy işlerinde uly üstünlikleriň ýar bolmagyny arzuw etdiler.

11.04.22

2021-nji ýylyň 21-nji dekabrynda Ysraýyl döwletiniň Ariel uniwersitetiniň  gurnamagynda XV Açyk halkara internet matematika olimpiadasy geçirildi. Oňa ABŞ, Russiýa, Beýik Britaniýa, Belarussiýa, Çehiýa, Rumyniýa, Hindistan, Ysraýyl, Türkmenistan ýaly döwletlerden 400 talypdan ybarat bolan 100 topar gatnaşdylar.

Ýokary dere...

04.01.22