Wakalar

2022-nji ýylyň 24-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara institutynda halypa diplomat, Türkmenistanyň Gahrymany, Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi, Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky hemişelik wekili, lukmançylyk ylymlarynyň doktory Aksoltan Ataýewanyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Daşary işler mini...

24.12.22

2022-nji ýylyň 24-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda döredilen Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkezinde “Suw diplomatiýasy” ugry boýunça Türkmenistanyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygyndaky Adatdan Daşary we Doly ygtyýarly ilçisi  Ýazmyrat Nurniýaz...

24.12.22

2022-nji ýylyň 24-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet Merkezinde Türkmenistanyň Maýn boýundaky Frankfurtdaky konsullygynyň konsuly Orazmuhamet Annabaýewiň, şeýle-de institutyň talyplarynyň gatnaşmagynda okuw sapagy geçirildi.

...

24.12.22

2022-nji ýylyň 24-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hereket edýän Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw Merkeziniň çäklerinde (TDMUOM) Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Ahmet Gurbanow bilen institutyň talyplarynyň gatnaşmagynda «Ulag dip...

24.12.22

2022-nji ýylyň 23-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň Durnukly ösüş maksatlary boýunça okuw-usulyýet Merkeziniň çäklerinde Türkmenistanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Meret Orazow bilen institutyň professor-mugallymlarynyň gatnaşmagynda duşuşyk guraldy.

23.12.22

2022-nji ýylyň 23-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hereket edýän Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw Merkeziniň çäklerinde (TDMUOM) Türkmenistanyň Malaýziýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Muhammetnyýaz Maşalow Badyýewiç bilen institutyň talyplarynyň gatnaşmagynda «Ulag di...

23.12.22

2022-nji ýylyň 23-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda döredilen Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw Merkezinde “Ekologiýa we suw diplomatiýasy” ugry boýunça Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Şadurdy Meredowyň, şeýle-de institutyň talyplarynyň...

23.12.22

2022-nji ýylyň 23-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hereket edýän Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw Merkeziniň çäklerinde (TDMUOM) Türkmenistanyň Hindistan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Şalar Geldinazarow bilen institutymyzyň talyplarynyň gatnaşmagynda «De...

23.12.22

2022-nji ýylyň 23-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda döredilen Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw Merkezinde “Suw diplomatiýasy” ugry boýunça Türkmenistanyň Italiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Toýly Kömekowyň, şeýle-de institutyň talyplarynyň gatnaşmagynda...

23.12.22

2022-nji ýylyň 23-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda döredilen Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw Merkezinde “Energetika diplomatiýasy” barada Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Batyr Rejepow, şeýle-de institutyň talyplarynyň gatnaşmagyn...

23.12.22