Wakalar

2022-nji ýylyň 27-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hereket edýän Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw Merkeziniň çäklerinde (TDMUOM) Türkmenistanyň Rumyniýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Annamämmet Annaýew bilen institutymyzyň talyplarynyň gatnaşmagynda okuw seminary geçi...

27.12.22

2022-nji ýylyň 27-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hereket edýän Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw Merkeziniň çäklerinde Türkmenistanyň Mazari-Şarif şäherindäki Konsuly Bazarbaý Kabaýewiň, şeýle-de institutyň talyplarynyň gatnaşmagynda «Ulag diplomatiýasy» boýunça okuw sapagy geçiri...

27.12.22

2022-nji ýylyň 27-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Kazan şäherindäki Baş konsullygynyň  Konsuly Güýç Garaýewiň gatnaşmagynda  ýurdumyzyň Tatarystan Respublikasy bilen energetika, ulag-logistika babatdaky hyzmatdaşlygyna barada okuw sapagy geçirildi. Oňa institutyň talyplary gatnaşdy. Bu okuw s...

27.12.22

2022-nji ýylyň 27-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda döredilen Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw Merkezinde “Energetika diplomatiýasy” boýunça Türkmenistanyň Owganystanyň Hyrat şäherindäki konsuly Goçmyradow Aýmyrat Baýrammyradowiç, şeýle hem institutyň talyplarynyň gatnaşmagynda  täs...

27.12.22

2022-nji ýylyň  27-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň  Halkara gatnaşyklary institutynda döredilen Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw Merkezinde “Ulag diplomatiýasy” boýunça Türkmenistanyň Gazagystanyň Aktau şäherindäki konsuly Muhammetnur Öwezowyň , şeýle hem institutyň talyplarynyň gatnaşmagynda täsirli oku...

27.12.22

2022-nji ýylyň 26-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Ahmed Al Haý Al Hameliniň gatnaşmagynda okuw sapagy gurnaldy. Bu okuw sapagyna institutyň talyplary gatnaşdylar.

Okuw sapagynyň dowam...

26.12.22

2022-nji ýylyň 26-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ÝUNESKO bilen baglanyşykly Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky Adatdan Daşary we Doly ygtyýarly ilçisi, şol bir wagtyň özünde ÝUNESKO-nyň ýanyndaky Türkmenistanyň hemişelik wekili Maksat Esenowiç Çaryýewiň, şeýle-de institutymyzyň halypa mugallymlaryny...

26.12.22

2022-nji ýylyň 26-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Stambul şäherindäki Baş konsul Myratgeldi Seýitmämmedow bilen türkmen-türk gatnaşyklaryna bagyşlanan duşuşyk geçirildi.

Myratgeldi Seýitmämmedow 2022-nji ýylyň 14-nji dekabrynda “Awaza”milli syýahatçylyk...

26.12.22

2022-nji ýylyň 26-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda döredilen Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw Merkezinde “Energetika diplomatiýasy” barada Türkmenistanyň Pakistan Yslam Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Atajan Möwlamow, şeýle-de institutyň talyplarynyň gatna...

26.12.22

2022-nji ýylyň 26-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet Merkezinde Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Berdimyrat Rejepowyň hem-de institutyň talyplarynyň gatnaşmagynda okuw sapagy geçirildi.

26.12.22