Wakalar

2020-nji ýylyň 6-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda  Russiýa Federasiýasynyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýöriteleşdirilen uniwersitetleriniň syýasatçylary, ýolbaşçylary we mugallymlary bilen “tegelek stol” maslahaty geçirildi.

Wideoşekilli geçirilen bu maslahat Türk...

07.12.20