Şäherçe


UMUMY ÝAŞAÝYŞ JAÝY

Talyplaryň 248-sine talyba niýetlenen umumy ýaşaýyş jaýynda olaryň ýaşamagy we dynç almagy üçin ähli şertler döredilendir. Ol howany ýyladyş we sowadyş ulgamy, aşhana, telewizor görülýän, ütük edilýän we eşik ýuwulýan otaglar bilen üpjün edilendir. Galkynyş otagynda talyplaryň hormatly Prezidentimiziň kitaplary, döwürleýin neşirler, halkara wakalary bilen içgin tanşyp bilmekleri üçin zerur şertler döredilendir.

Esasy görkezijiler
4
sany taýýarlygyň hünärmen ugurlary
3
sany taýýarlygyň bakalawr ugurlary
3
sany taýýarlygyň magistr ugurlary
369
sany hünärmen maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
45
sany bakalawr maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
36
sany magistr maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
50
sany mugallym