Maglumat
Halkara hyzmatdaşlygy


 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen daşary ýurtlaryň  diplomatik akademiýalarynyň we institutlarynyň arasynda baglaşylan ähtnamalarynyň

SANAWY

T/b
Resminamanyň ady
Sene
1
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Horwatiýa Respublikasynyň Daşary işler we Ýewropa integrasiýasy ministrliginiň Diplomatik akademiýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama
2009ý.
2
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Türkiýe Respublikasynyň DIM-niň Diplomatik akademiýasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama
29.02.2012ý.
3
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Ženewanyň syýasy howpsuzlyk merkeziniň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama
08.10.2012ý.
4
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Ukrainanyň DIM-niň ýanyndaky Diplomatik akademiýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama
13.11.2013ý.

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Gyrgyz Respublikasynyň DIM-niň K.Dikambaýew adyndaky Diplomatik akademiýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama
11.11.2014ý.
6
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň DIM-niň Diplomatiýa institutynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama
21.01.2015ý.
7
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Hindistanyň DIM-niň Diplomatik gullugy institutynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama
11.07.2015ý.

8
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Özbegistan Respublikasynyň Dünýä ykdysadyýeti we diplomatiýa uniwersitetiniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama
08.10.2015ý.

9
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Palestinanyň DIM-niň Diplomatiýa institutynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama
10.12.2015ý.

10
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Pakistan Yslam Respublikasynyň Parahatçylyk we diplomatik bilimleri institutynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama
16.03.2016ý.
11
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Pakistan Yslam Respublikasynyň COMSATS maglumat tehnologiýalary institutynyň Syýasat öwreniş merkeziniň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama
16.03.2016ý.
12
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Saud Arabystany Patyşalygynyň DIM-niň Emir Saud Al Faýsal adyndaky Diplomatiýany öwreniş institutynyň arasynda Hyzmatdaşlyk Maksatnamasy
01.05.2016ý.
13
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Russiýa Federasiýasynyň DIM-niň Moskwanyň Halkara gatnaşyklary döwlet institutynyň (uniwersitetiniň) arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşyk
20.02.2017ý.
14
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Rumyniýanyň Diplomatik institutynyň arasynda
hyzmatdaşlyk etmek hakynda
Ähtnama
10.03.2017ý.
15
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Katar Döwletiniň  DIM-niň Diplomatiýa institutynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama
15.03.2017ý.
16
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Ermenistan Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň Diplomatik mekdebiniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda
Ähtnama
24.08.2017ý.
17
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Kuweýt döwletiniň Daşary işler ministrliginiň Saud     Al-Nesser As-Sabah adyndaky Diplomatik institutynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama
13.03.2018ý.
18
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň Syýasy we halkara
barlaglar institutynyň arasynda
özara düşünişmek hakynda Ähtnama
27.03.2018ý.
19
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Argentina Respublikasynyň Daşary işler we kult ministrliginiň Milli daşary gulluk institutynyň arasynda diplomatik taýýarlyk babatda hyzmatdaşlyk etmek baradaky özara düşünişmek hakynda Ähtnama
05.06.2018ý.
20
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň ADA uniwersitetiniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek baradaky özara düşünişmek hakynda Ähtnama
22.11.2018ý.
21
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Tunis Respublikasynyň Taýýarlyk we Okuwlar boýunça Diplomatik institutynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama
08.02.2019ý.
22
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Pakistan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň Diplomatik gullugy Akademiýasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama

12.03.2019ý.
23
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň Koreýa Milli diplomatik Akademiýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünişmek hakynda Ähtnama
17.04.2019ý.
24
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Marokko Patyşalygynyň Daşary işler we halkara hyzmatdaşlyk ministrliginiň Diplomatik Akademiýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünişmek hakynda Ähtnama
23.09.2019ý.
25
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Italiýa Respublikasynyň Italýan diplomatik akademiýasynyň arasynda diplomatik taýýarlyk babatda hyzmatdaşlyk etmek baradaky özara düşünişmek hakynda Ähtnama
06.11.2019ý.
26
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Ýewropanyň Mümkinçilikler we howpsuzlyk institutynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama
11.02.2021ý.
27
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty (Türkmenistan) bilen «Al-Farabi adyndaky gazak milli uniwersiteti» täjirçilik maksatly bolmadyk paýdarlar jemgyýetiniň (Gazagystan Respublikasy) arasynda özara düşünişmek hakynda ÄHTNAMA
25.10.2021ý.Esasy görkezijiler
4
sany taýýarlygyň hünärmen ugurlary
3
sany taýýarlygyň bakalawr ugurlary
3
sany taýýarlygyň magistr ugurlary
369
sany hünärmen maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
45
sany bakalawr maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
36
sany magistr maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
50
sany mugallym