Maglumat
Halkara hyzmatdaşlygy


 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen daşary ýurtlaryň  diplomatik akademiýalarynyň we institutlarynyň arasynda baglaşylan ähtnamalarynyň

SANAWY

T/b Resminamanyň ady Sene
1 Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Horwatiýa Respublikasynyň Daşary işler we Ýewropa integrasiýasy ministrliginiň Diplomatik akademiýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama 2009ý.
2 Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Türkiýe Respublikasynyň DIM-niň Diplomatik akademiýasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama 29.02.2012ý.
3 Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Ženewanyň syýasy howpsuzlyk merkeziniň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama 08.10.2012ý.
4 Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Ukrainanyň DIM-niň ýanyndaky Diplomatik akademiýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama 13.11.2013ý.
Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Gyrgyz Respublikasynyň DIM-niň K.Dikambaýew adyndaky Diplomatik akademiýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama 11.11.2014ý.
6 Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň DIM-niň Diplomatiýa institutynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama 21.01.2015ý.
7 Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Hindistanyň DIM-niň Diplomatik gullugy institutynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama 11.07.2015ý.

8 Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Özbegistan Respublikasynyň Dünýä ykdysadyýeti we diplomatiýa uniwersitetiniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama 08.10.2015ý.

9 Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Palestinanyň DIM-niň Diplomatiýa institutynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama 10.12.2015ý.

10 Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Pakistan Yslam Respublikasynyň Parahatçylyk we diplomatik bilimleri institutynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama 16.03.2016ý.
11 Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Pakistan Yslam Respublikasynyň COMSATS maglumat tehnologiýalary institutynyň Syýasat öwreniş merkeziniň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama 16.03.2016ý.
12 Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Saud Arabystany Patyşalygynyň DIM-niň Emir Saud Al Faýsal adyndaky Diplomatiýany öwreniş institutynyň arasynda Hyzmatdaşlyk Maksatnamasy 01.05.2016ý.
13 Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Russiýa Federasiýasynyň DIM-niň Moskwanyň Halkara gatnaşyklary döwlet institutynyň (uniwersitetiniň) arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşyk 20.02.2017ý.
14 Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Rumyniýanyň Diplomatik institutynyň arasynda
hyzmatdaşlyk etmek hakynda
Ähtnama
10.03.2017ý.
15 Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Katar Döwletiniň  DIM-niň Diplomatiýa institutynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama 15.03.2017ý.
16 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Ermenistan Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň Diplomatik mekdebiniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda
Ähtnama
24.08.2017ý.
17 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Kuweýt döwletiniň Daşary işler ministrliginiň Saud     Al-Nesser As-Sabah adyndaky Diplomatik institutynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama 13.03.2018ý.
18 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň Syýasy we halkara
barlaglar institutynyň arasynda
özara düşünişmek hakynda Ähtnama
27.03.2018ý.
19 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Argentina Respublikasynyň Daşary işler we kult ministrliginiň Milli daşary gulluk institutynyň arasynda diplomatik taýýarlyk babatda hyzmatdaşlyk etmek baradaky özara düşünişmek hakynda Ähtnama 05.06.2018ý.
20 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň ADA uniwersitetiniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek baradaky özara düşünişmek hakynda Ähtnama 22.11.2018ý.
21 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Tunis Respublikasynyň Taýýarlyk we Okuwlar boýunça Diplomatik institutynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama 08.02.2019ý.
22 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Pakistan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň Diplomatik gullugy Akademiýasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama

12.03.2019ý.
23 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň Koreýa Milli diplomatik Akademiýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünişmek hakynda Ähtnama 17.04.2019ý.
24 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Marokko Patyşalygynyň Daşary işler we halkara hyzmatdaşlyk ministrliginiň Diplomatik Akademiýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünişmek hakynda Ähtnama 23.09.2019ý.
25 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Italiýa Respublikasynyň Italýan diplomatik akademiýasynyň arasynda diplomatik taýýarlyk babatda hyzmatdaşlyk etmek baradaky özara düşünişmek hakynda Ähtnama 06.11.2019ý.
26 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Ýewropanyň Mümkinçilikler we howpsuzlyk institutynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama 11.02.2021ý.
27 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty (Türkmenistan) bilen «Al-Farabi adyndaky gazak milli uniwersiteti» täjirçilik maksatly bolmadyk paýdarlar jemgyýetiniň (Gazagystan Respublikasy) arasynda özara düşünişmek hakynda ÄHTNAMA 25.10.2021ý.
28
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty
bilen Merkezi Aziýa Halkara institutynyň arasynda
 HYZMATDAŞLYK HAKYNDA YLALAŞYK
14.07.2022ý.
29 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Strategik barlaglar boýunça ylmy merkezi bilen Gazagystan Respublikasynyň Daşary işleri ministrliginiň Daşarysyýasy barlaglar boýunça institutynyň arasynda özara düşünişmek hakynda ÄHTNAMA
15.10.2022ý.
30 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Anwar Gargaş adyndaky Diplomatik Akademiýasynyň arasynda Özara düşünişmek hakynda Ähtnama.
21.11.2022ý.
31 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Muhammed bin Mubarak Al Halifa adyndaky Diplomatik bilimleri Akademiýasynyň arasynda Özara düşünişmek hakynda Ähtnama.
22.02.2023ý.
32 Türkmenistanyň  Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Russiýa Federasiýasynyň Kazan (Priwolžsk) Federal uniwersitetiniň arasyndaky hyzmatdaşlyk barada Ähtnama
16.03.2023ý.Esasy görkezijiler
4
sany taýýarlygyň hünärmen ugurlary
4
sany taýýarlygyň bakalawr ugurlary
6
sany taýýarlygyň magistr ugurlary
398
sany hünärmen maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
102
sany bakalawr maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
52
sany magistr maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
57
sany mugallym